Hạch toán là gì? Những ý nghĩa của Hạch toán

Blog Nghialagi.org giải đáp ý nghĩa Hạch toán là gì

 • Chào mừng bạn đến blog Nghialagi.org chuyên tổng hợp tất cả hỏi đáp định nghĩa là gì, thảo luận giải đáp viết tắt của từ gì trong giới trẻ, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một khái niệm mới đó là Hạch toán là gì? Những ý nghĩa của Hạch toán. Hạch toán là gì? Tìm hiểu 3 loại hạch toán cơ bản. Hạch toán kế toán là gì? Các kiến thức căn bản nhất về hạch toán
Khái niệm hạch toán và hạch toán kế toán - Nghialagi.org
Khái niệm hạch toán và hạch toán kế toán – Nghialagi.org

Định nghĩa Hạch toán là gì?

 • Hạch toán trong tiếng Anh – Keep Business Accounts.
 • Hạch toán là quá trình quan sát – đo lường – tính toán – ghi chép các hoạt động kinh tế để giám sát và quản lý các hoạt động đó một cách chặt chẽ.

 • Để quản lý các hoạt động kinh tế một cách hiệu quả, cần phải có thông tin cụ thể. Các thông tin này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau với nhiều phương thức. Trong đó, quan sát – đo lường – tính toán – ghi chép là các phương thức thu thập thông tin chủ yếu.
  • Quan sát: là giai đoạn đầu tiên, thực hiện việc đo lường mọi hao phí và kết quả của các hoạt động kinh tế. Kết quả đo lường có thể là tiền, hiện vật, lao động.
  • Tính toán: là quá trình thực hiện các phép tính, các phương pháp tổng hợp – phân tích để xác định các chỉ tiêu cần thiết; qua đó thấy được hiệu quả của các hoạt động kinh tế.
  • Ghi chép: là quá trình thu thập – xử lý – lưu lại tình hình, kết quả của các hoạt động kinh tế theo từng thời kỳ, địa điểm phát sinh theo một trật tự nhất định.
 • Như vậy thì chính quá trình quan sát – đo lường – tính toán và ghi chép các hoạt động kinh tế đó được gọi là hạch toán.

Các khái niệm về hạch toán khác

 • Hạch toán kinh tế là một phạm trù kinh tế của nền kinh tế hàng hoá, đặc biệt được nhấn mạnh đến kinh tế xã hội chủ nghĩa, họ thực hiện hoạt động quản lý các hoạt động kinh doanh của các sở sở, doanh nghiệp kết hợp với phương thức quan hệ hàng hóa, tiền tệ và thương mại.
 • Đối với hạch toán kinh tế họ phải đảm bảo theo những nguyên tắc đó là “tự chủ trong hoạt động sản xuất – kinh doanh – tự chịu trách nhiệm vật chất cũng như tài chính và kết quả kinh doanh theo thị trường”. Để đảm bảo được những nguyên tắc đã đề ra họ cần phải tuân theo những điều tiết từ hướng nhà nước về kế hoạch và chính xác để làm đòn bẩy kinh tế. Các doanh nghiệp hoạt động cần phải bù đắp các khoản chi phí, lãi, lỗ. Bằng mọi cách họ cần phải thực hiện khuyến khích mạnh mẽ về mặt vật chất cũng như kích thích phát triển sản xuất. Mục đích cuối cùng vẫn nhằm vào hiệu suất kinh tế.
 • Hạch toán kinh tế được áp dụng chủ yếu ở các đơn vị xí nghiệp liên hợp, xí nghiệp, công ty, tổng công ty. Có một thực tế rất quan trọng đó là hạch toán kinh tế đã được áp dụng đầy đủ nhất khi nước ta chuyển qua cơ cấu cơ thể thị trường.

Hạch toán kinh tế quốc dân là gì?

Hạch toán kinh tế quốc dân là bảng hạch toán tài khoản quốc gia của Việt Nam. Trong hạch toán này còn có cả những sản phẩm tính theo giá hiện hành trong nước, tính theo giá so sánh và cơ cấu của tổng sản phẩm theo ngành tính theo từng khu vực cũng như từng thành phần kinh tế.

Trước đây từng có 2 loại hạch toán kinh tế quốc dân đó là:

 • Hệ thống hạch toán của các nước xã hội chủ nghĩa
 • Hệ thống hạch toán của các nước tư bản chủ nghĩa

Cả hai loại hạch toán này đều có những cách tính và giải quyết riêng đối với sự phát triển kinh tế thị trường. Trong đó hệ thống hạch toán của các nước xã hội chủ nghĩa trước đây tồn tại cả hội đồng tương trợ kinh tế – (SEV) nhưng hiện nay đã không còn tồn tại nữa.

Yêu cầu đối với hạch toán

 • Khác với nhiều ngành nghề khác, đối với hạch toán họ đòi hỏi sự kịp thời, sự đầy đủ và chính xác nhất về mặt phương pháp, nội dung đều phải thống nhất với nhau. Tất cả đều phải đảm bảo được tiêu chuẩn hóa so với những số liệu hạch toán đã thu thập được.
 • Hiện nay chúng ta đang sống trong một xã hội phát triển mạnh mẽ nên lực lượng sản xuát cũng rất phát triển, chính hạch toán đã có những thay đổi lớn về tổ chức kỹ thuật thu thập cũng như xử lý các số liệu trong công cụ quản lý.

Tìm hiểu 3 loại hạch toán cơ bản

Hạch toán nghiệp vụ

 • Hạch toán nghiệp vụ là quá trình quan sát – theo dõi – phản ánh từng nghiệp vụ kinh tế kỹ thuật cụ thể để thực hiện việc việc chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các nghiệp vụ đó. Đối tượng của hình thức hạch toán này chính là các nghiệp vụ kinh tế – kỹ thuật sản xuất như: tiến độ thực hiện các hoạt động cung cấp nguyên vật liệu, quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tình hình biến động và sử dụng các yếu tố của quá trình tái sản xuất – kinh doanh…
 • Đặc điểm của loại hạch toán nghiệp vụ là không chuyên dụng bất kỳ một thước đo kết quả nào mà chỉ căn cứ vào tính chất từng nghiệp vụ – yêu cầu quản lý mà sử dụng 1 trong 3 loại thước đo thích hợp là tiền, hiện vật hay lao động.
 • Với hạch toán nghiệp vụ, chỉ cần sử dụng các phương tiện thu thập – truyền tin đơn giản như điện thoại hoặc truyền miệng. Vì đối tượng còn chung chung và chỉ áp dụng phương pháp đơn giản nên hạch toán nghiệp vụ chưa được xem là môn khoa học độc lập.

Hạch toán thống kê

 • Khác với hạch toán nghiệp vụ, hạch toán thống kê được xem là một môn khoa học, nghiên cứu các yếu tố “lượng” trong mối quan hệ với các yếu tố “chất” của các hiện tượng kinh tế – xã hội với điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. Mục đích của hình thức hạch toán này là để rút ra được bản chất và tính quy luật trong quy trình phát triển của các hiện tượng đó.
 • Đối tượng của hạch toán thống kê có thể là: tình hình tăng năng suất lao động, giá trị tổng sản lượng, tình tình giá cả, thu nhập lao động… Cũng chính vì điều này là thông tin được hạch toán thống kê mang lại chỉ có tính hệ thống nhưng không thường xuyên và liên tục. Cùng với đó, việc sử dụng các phương pháp như: điều tra thống kê, phân tổ thống kê, số bình quân, số tương đối, số tuyệt đối, chỉ số – khiến hạch toán thống kê cần sử dụng 3 loại thước đo kết quả trên.

Hạch toán kế toán

Hạch toán kế toán thường được gọi tắt là kế toán – được xem như một môn khoa học ghi nhận – cung cấp thông tin về tình hình sử dụng tài sản, sự vận động của tài sản để đo lường hiệu quả từ các hoạt động kinh tế tài chính phát sinh của đơn vị.

So với hạch toán nghiệp vụ và hạch toán thống kê thì hạch toán kế toán mang những đặc điểm sau:

 • Hạch toán kế toán theo dõi và phản ánh một cách liên tục – toàn diện – có hệ thống về tình hình hiện tại cùng với sự biến động của tất cả các loại tài sản + nguồn hình thành tài sản trong tổ chức, đơn vị. Nhờ đó mà hạch toán kế toán theo dõi được liên tục quá trình trước – trong và sau khi triển khai hoạt động kinh doanh, để qua đó đánh giá việc sử dụng đồng vốn có hiệu quả không.
 • Hoạt động hạch toán kế toán sử dụng cả 3 loại thước đo kết quả nhưng chủ yếu vẫn là tiền tệ. Điều này thể hiện ở việc mọi nghiệp vụ kinh tế – tài chính được ghi chép đều được thể hiện theo giá trị tiền. Cũng nhờ vào đó mà kế toán giúp cung cấp các số liệu tổng hợp, phục vụ cho việc quản lý thực hiện các kế hoạch kinh tế tài chính của đơn vị.
 • Chứng từ, đối ứng tài khoản, tính giá, tổng hợp – cân đối là những phương pháp được hạch toán kế toán áp dụng. Trong đó, thủ tục hạch toán đầu tiên bắt buộc phải có đối với mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh chính là lập chứng từ kế toán – để đảm bảo tính chính xác và làm cơ sở pháp lý vững chắc.

Mỗi loại hạch toán trên mặc dù có đặc điểm và phương pháp triển khai riêng nhưng tựu chung lại chúng có mối liên hệ mật thiết nhau trong quá trình thực hiện chức năng phản ánh và quản lý quá trình tái sản xuất xã hội của hạch toán.

Tỷ giá hạch toán là gì trong tiếng anh?

Tỷ giá hạch toán được quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định 78/2010/NĐ-CP về việc cho vay lại nguồn vốn vay của nước ngoài của Chính phủ như sau:

“Tỷ giá hạch toán” là tỷ giá do Bộ Tài chính công bố dùng để hạch toán kế toán và báo cáo các khoản thu, chi bằng ngoại tệ của ngân sách nhà nước.

Hạch toán là gì có phải là kế toán không?

Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta cần tìm hiểu rõ một số vấn đề cơ bản như sau:

 • Để quản lý các hoạt động kinh tế (HĐKT) thì người có chức trách cần phải có đầy đủ các thông tin về tình hình kinh tế, tất cả các thông tin này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và bằng nhiều cách khác nhau. Việc quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép lại tất cả các hoạt động kinh tế chính là một trong những phương pháp thu thập thông tin chủ yếu.
  • Quan sát tất cả các quá trình và hiện tượng kinh tế: là giai đoạn đầu tiên nhằm đo lường mọi hao phí trong các hoạt động kinh tế và kết quả của hoạt động kinh tế bằng các đơn vị đo lường thích hợp (thước đo hiện vật, thước đo lao động, thước đo bằng tiền).
  • Ghi chép: là quá trình thu thập, xử lý và ghi lại tình hình, kết quả của hoạt động kinh tế trong từng thời kỳ, từng địa điểm phát sinh theo một trật tự nhất định. Qua ghi chép có thể thực hiện được việc phản ánh và kiểm tra toàn diện, có hệ thống các hoạt động kinh tế.
 • Kế toán là nghệ thuật thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản và sự vận động của tài sản (hay là toàn bộ thông tin về tài sản và các hoạt động kinh tế tài chính) trong doanh nghiệp nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho việc ra các quyết định về kinh tế – xã hội và đánh giá hiệu quả của các hoạt động trong doanh nghiệp.
 • Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế toán. Những phương pháp mà một doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và tổng hợp thành các báo cáo kế toán định kỳ tạo thành hệ thống kế toán.
 • Vậy, chúng ta có thể kết luận được rằng hạch toán không phải là kế toán, do đó khi làm việc các bạn cần chú ý và phân biệt rõ ràng về 2 phạm trù này nhé.

Kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của blog nghialagi.org, hy vọng những thông tin giải đáp Hạch toán là gì? Những ý nghĩa của Hạch toán sẽ giúp bạn đọc bổ sung thêm kiến thức hữu ích. Nếu bạn đọc có những đóng góp hay thắc mắc nào liên quan đến định nghĩa Hạch toán là gì? vui lòng để lại những bình luận bên dưới bài viết này. Blog nghialagi.org luôn sẵn sàng trao đổi và đón nhận những thông tin kiến thức mới đến từ quý độc giả

Co-founder tại Blog Nghilagi.org Giải đáp thắc mắc bạn đọc. Tra thuật ngữ nhanh và chính xác nhất. Nghĩa Là Gì - Giải thích mọi câu hỏi kỳ quặc nhất Hãy cùng nhau chia sẻ những kiến thức bổ ích